SOIL IMPROVEMENT REFERENCES

We listed our Soil Improvement References to show you our years of experiences and happy customers list. Contact us for more information.

  • Sezen İnşaat | Tekirdağ Muhtelif Zemin İyileştirme, Heyelan ve İksa Projesi Danışmanlık Hizmetleri | 2013
  • Arctech Mimarlık | Tekirdağ Muhtelif Zemin İyileştirme, Heyelan ve İksa Projesi Danışmanlık Hizmetleri | 2013
  • Korucuoğlu Mimarlık - Mühendislik | Muhtelif Zemin Etüt, Zemin İyileştirme ve İksa Projeleri Danışmanlık Hizmetleri | 2013
  • Taşkent Yapı Denetim A.Ş. Muhetelif Zemin Etüt ve Zemin İyileştirme Proje | Danışmanlık Hizmeti | 2013

For more information about our Soil Impovement, contact Umut Geoteknik.

TOP