ALETSEL GÖZLEM

Aletsel gözlem, jeoteknik projelerdeki tüm maddelerin yapısal analizlerinin incelenmesi ile yapı direncinin ve uygunluğunun ölçülmesi tekniğidir.

 

ALETSEL GÖZLEM HİZMETLERİMİZ

Statik Kazık Yükleme Deneyi

Statik Kazık Yükleme deneyi UMUT Geoteknik'in gerçekleştirdiği aletsel gözlemlerden biridir.

Statik Kazık Çekme Deneyi

Statik Kazık Çekme Deneyi UMUT Geoteknik'in gerçekleştirdiği aletsel gözlemlerden biridir.

Dinamik Kazık Yükleme Deneyi

Dinamik Kazık Yükleme deneyi UMUT Geoteknik'in gerçekleştirdiği aletsel gözlemlerden biridir.

Kazık Bütünlük Deneyi (PIT)

Kazık Bütünlük Deneyi (PIT) UMUT Geoteknik'in gerçekleştirdiği aletsel gözlemlerden biridir.

İnklinometre Ölçümü

İnklinometre Ölçümü UMUT Geoteknik'in gerçekleştirdiği aletsel gözlemlerden biridir.

Extansometre Ölçümü

Extansometre Ölçümü deneyi UMUT Geoteknik'in gerçekleştirdiği aletsel gözlemlerden biridir.

Oturma Kolonu

Oturma Kolonu UMUT Geoteknik'in gerçekleştirdiği aletsel gözlemlerden biridir.

Strain Gauge (Gerilme) Loadcell Ölçümleri

Strain Gauge (Gerilme) Loadcell Ölçümleri UMUT Geoteknik'in gerçekleştirdiği aletsel gözlemlerden biridir.

Piyezometre Ölçümleri

Piyezometre Ölçümleri UMUT Geoteknik'in gerçekleştirdiği aletsel gözlemlerden biridir.

Cross-Hole Sonic Logging Testi

Cross-Hole Sonic Logging Testi UMUT Geoteknik'in gerçekleştirdiği aletsel gözlemlerden biridir.

ALETSEL GÖZLEMİN AMAÇLARI

Güvenlik

İnşaat faaliyetlerini ve çevresel alt/üst yapıları, olumsuz yönde etkileyebilecek olağanüstü davranışların oluşumunu önceden belirleyen "Erken Uyarı Sistemi" sayesinde çevreye zarar vermeden, güvenilir bir inşaat süreci sağlanır.

Üretim Kontrolü

İnşaat faaliyetlerinin etkisini gözlemleyerek, oluşabilecek sorunlara karşı önceden müdahale imkanı tanınır. Bu sayede, proje faaliyetleri riskleri minimize ederek sürdürülebilir.

Kalite Güvencesi

Aletsel gözlem ile inşaat faaliyetlerinde, kalite işçiliğinin sağlanması ve belirlenen şekilde imalat yapılmasını sağlayacak kalifiye yönetim sistemleri kullanılır.


Yasal Veriler

Aletsel gözlem verileri, projelendirme mühendisi, yüklenici ve işveren için doğru bilgi sağlamak, çevresel hasar ve yasal süreç durumunda kişilerin haklarını korumak için veri olarak kullanılabilir.

PLANLAMA ADIMLARI

 • Proje koşullarının belirlenmesi
 • Jeoteknik davranışı kontrol eden mekanizmanın belirlenmesi
 • Cevap verilecek jeoteknik soruların belirlenmesi
 • Enstrümantasyonun amacı
 • Gözlenecek parametrelerin belirlenmesi
 • Gözlenecek parametrede değişimin boyutunun belirlenmesi
 • Tasarım, uygulama ve işletme aşamalarında görev atamaları atama
 • Bir sayaç seçilmesi
 • Ölçüm aleti puanlarının belirlenmesi
 • Gözlem kayıtlarını etkileyen etkilerin veya etkilerin (kar, yağmur, güneş, vb.) Giderilmesi
 • Doğru ölçümün alınabilmesi için ölçüm prosedürünün belirlenmesi
 • Her ölçüm aracının özel amacının belirlenmesi
 • Bütçe ayarı
 • Alet yerleşiminin inşaat aşamalarına göre planlanması
 • Planlı bakım ve kalibrasyon programının belirlenmesi
 • Veri toplama, veri işleme, veri sunumu, değerlendirme, raporlama ve uygulama planlaması

Enstrümental gözlem ve analizleriniz için Umut Geoteknik ile iletişime geçin.

TOP